13. 9. 2022

09:00 - 17:00

hlavní program

17:00 - 21:00

společenský večer

Hotel Baltaci Atrium ****

začínáme za

Lidé, technologie a kreativita - Česko v Evropě

13. září 2022 přivítá Zlín účastníky druhého ročníku konference ZLINTECH 2022 zaměřené na nejnovější technologické trendy, robotiku, umělou inteligenci, digitalizaci, lidské zdroje a kreativu v průmyslu. Konferenci pořádá Technologické inovační centrum a představí se zde špičkoví experti z oborů, kteří mění současnou podobu průmyslu, podnikání i našeho každodenního života. Odborné přednášky a panelové diskuze obohatí doprovodný program plný nejnovějších technologických vychytávek, 3D vizualizací nebo rozšířené reality.

Konference ZLINTECH se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

PROGRAM

Registrace

8:00 – 9:00

Úvod

9:00 – 9:15

Uvítání

hejtman Zlínského kraje

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

primátor statutárního města Zlína

9:15 – 9:30

Aplikovaný výzkum po roce 2023, priority vlády ČR

ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR 

9:30 – 10:00

Technologické trendy v oblasti kreativních
a kulturních průmyslů

ISFOR

Coffee break

10:00 – 10:30

BLOK 1 | Kreativní aplikace

10:30 – 11:45

Kreativní průmysly a jejich vliv na ekonomiku regionů. Kvalifikační předpoklady pro distančně vykonavatelné práce v kreativních průmyslech. Přidaná hodnota designu a digitální tvorby. Autentizace digitálního exportu umělecké tvorby přes NFT/blockchain.

Moderátor

egoé studio

VRCØT

Kouzelná animace

TESCOMA

ADELA BACOVA DESIGN

Předání ocenění Created in Zlin 2021

11:45 – 12:00

Oběd

12:00 – 13:00

BLOK 2 | Průmyslové aplikace

13:00 – 14:15

Transformace zpracovatelského průmyslu pod vlivem technologií a posun v dodavatelských řetězcích k pozici Tier 1. Průmyslové aplikace technologií v neprůmyslových odvětvích. Kvalifikace pro výkon nových profesí dotčených digitalizací.

Moderátor

TREXIMA

KOMA MODULAR

SPUR

ON Semiconductor
Czech Republic

Coffee break

14:15 – 14:30

BLOK 3 | ICT aplikace

14:30 – 15:30

SMART svět a ICT řešení pro společnost 4.0. Decentralizované IT řešení a zajištění cyber security pro provoz firem a jejich digitálních dvojčat. Aplikace pro vyšší kvalitu života v periferních regionech nejen v ČR. Využití blockchainu v průmyslu.

Moderátor

BD Sensors

KOALA 42

Cross Zlín

TechnicInsider

Edhouse

Coffee break

15:30 – 15:45

BLOK 4 | České kompetence v Evropě

15:45 – 17:00

Pocta Zlínského kraje k předsednictví ČR v EU.

Společenské megatrendy, digitální kompas, digitální dekáda, potřebné kompetence lidí, vznik nových povolání, celoživotní vzdělávání, multidisciplinární obory, kvalita života obyvatel, distanční práce, přilákání lidí do regionu, využití talentů a kreativity lidí.

Moderátor

Technologické inovační centrum

Monet+

ISFOR

?

Společenský večer, networking

17:00 – 21:00

KONTAKT

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Hotel Baltaci Atrium ****

Lešetín II 651, 760 01 Zlín

ORGANIZÁTOR

TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM S.R.O.

KONTAKTNÍ OSOBA

Lenka Kostelníková

marketingová specialistka

PARTNEŘI

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072

Ohlédnutí za ZLINTECH 2018