Děkujeme Vám za registraci na konferenci

V případě dalších dotazů nebo v případě, že se nebudete moci konference zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese kostelnikova@ticzlin.cz

Těšíme se na viděnou!

S pozdravem
Lenka Kostelníková
za organizační tým TIC Zlín
zlin.tech

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072