SOCHA

V PRŮBĚHU KONFERENCE VYMODELOVALA UMĚLKYNĚ PŘED ZRAKY ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE ZLINTECH SOCHU ŘETĚZU

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072