13. 9. 2022

09:00 - 17:00

hlavní program

17:00 - 21:00

společenský večer

Hotel Baltaci Atrium ****

začínáme za

Lidé, technologie a kreativita - Česko v Evropě

13. září 2022 přivítá Zlín účastníky druhého ročníku konference ZLINTECH 2022 zaměřené na nejnovější technologické trendy, robotiku, umělou inteligenci, digitalizaci, lidské zdroje a kreativu v průmyslu. Konferenci pořádá Technologické inovační centrum a představí se zde špičkoví experti z oborů, kteří mění současnou podobu průmyslu, podnikání i našeho každodenního života. Odborné přednášky a panelové diskuze obohatí doprovodný program plný nejnovějších technologických vychytávek, 3D vizualizací nebo rozšířené reality.

Konference ZLINTECH se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

PROGRAM

Registrace

8:00 – 9:00

Úvod

9:00 – 9:15

Uvítání

Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje

Vladimír Sedlařík
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jiří Korec
primátor statutárního města Zlína

9:15 – 9:30

Aplikovaný výzkum po roce 2023, priority vlády ČR

Helena Langšádlová
ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR

9:30 – 10:00

Technologické trendy v oblasti kreativních
a kulturních průmyslů

Rut Bízková
ISFOR

Coffee break

10:00 – 10:30

BLOK 1 | Kreativní aplikace

10:30 – 11:50

Kreativní průmysly a jejich vliv na ekonomiku regionů. Kvalifikační předpoklady pro distančně vykonavatelné práce v kreativních průmyslech. Přidaná hodnota designu a digitální tvorby. Autentizace digitálního exportu umělecké tvorby přes NFT/blockchain.

Moderátor

Richard Vodička

Egoé studio

Richard Vodička

Připravujeme...

Ondřej Vališ

VRCOT

Ondřej Vališ

...připravujeme

Petr Babinec

Kouzelná animace

Petr Babinec

...připravujeme

Ladislav Škoda

TESCOMA

Ladislav Škoda

...připravujeme

Adéla Bačová

ADELA BACOVA DESIGN

Adéla Bačová

...připravujeme

Předání ocenění Created in Zlin 2021

11:50 – 12:00

Oběd

12:00 – 13:00

BLOK 2 | Průmyslové aplikace

13:00 – 14:30

Transformace zpracovatelského průmyslu pod vlivem technologií a posun v dodavatelských řetězcích k pozici Tier 1. Průmyslové aplikace technologií v neprůmyslových odvětvích. Kvalifikace pro výkon nových profesí dotčených digitalizací.

Moderátor

Jaromír Janoš

TREXIMA

Jaromír Janoš

Připravujeme...

Stanislav Martinec

KOMA MODULAR

Stanislav Martinec

...připravujeme

David Pospíšil

SPUR

David Pospíšil

...připravujeme

Jan Šik

ON Semiconductor
Czech Republic

Jan Šik

...připravujeme

Coffee break

14:30 – 14:45

BLOK 3 | ICT aplikace

14:45 – 15:45

SMART svět a ICT řešení pro společnost 4.0. Decentralizované IT řešení a zajištění cyber security pro provoz firem a jejich digitálních dvojčat. Aplikace pro vyšší kvalitu života v periferních regionech nejen v ČR. Využití blockchainu v průmyslu.

Moderátor

Připravujeme

...

Moderátor

Připravujeme...

Jan Jelínek

KOALA 42

Jan Jelínek

...připravujeme.

Jaroslav Dolanský

Cross Zlín

Jaroslav Dolanský

...připravujeme

Tomáš Svoboda

TechnicInsider

Tomáš Svoboda

...připravujeme

Pavel Stržínek

EDHOUSE

Pavel Stržínek

...připravujeme

Coffee break

15:45 – 16:00

BLOK 4 | České kompetence v Evropě

16:00 – 17:00

Pocta Zlínského kraje k předsednictví ČR v EU.

Společenské megatrendy, digitální kompas, digitální dekáda, potřebné kompetence lidí, vznik nových povolání, celoživotní vzdělávání, multidisciplinární obory, kvalita života obyvatel, distanční práce, přilákání lidí do regionu, využití talentů a kreativity lidí.

Moderátor

Lukáš Trčka

Technologické inovační centrum

Lukáš Trčka

CEO, TIC - Innovation Agency of Zlin Region. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jan Horáček

MONET +

Jan Horáček

...připravujeme

Rut Bízková

ISFOR

Rut Bízková

...připravujeme

Lukáš Výlupek

Arthur D. Little

Lukáš Výlupek

...připravujeme

Společenský večer, networking

17:00 – 21:00

KONTAKT

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

Hotel Baltaci Atrium ****

Lešetín II 651, 760 01 Zlín

ORGANIZÁTOR

TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM S.R.O.

KONTAKTNÍ OSOBA

Lenka Kostelníková

marketingová specialistka

PARTNEŘI

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072

Ohlédnutí za ZLINTECH 2018