OD SOCHY KE SDÍLENÉMU NFT

BLOCKCHAIN TECHNOLOGIE V PRAXI

V PRŮBĚHU KONFERENCE VYMODELOVALA UMĚLKYNĚ PŘED ZRAKY ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE ZLINTECH SOCHU ŘETĚZU

SOCHU ŘETĚZU JSME ZDIGITALIZOVALI A ROZDĚLILI NA 140 BLOKŮ, COŽ JE PRÁVĚ POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE ZLINTECH

VŠECH 140 BLOKŮ JSME VLOŽILI DO BLOCKCHAINU A PŘEDALI KAŽDÉMU ÚČASTNÍKOVI KONFERENCE ZLINTECH JEHO UNIKÁTNÍ #

KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE ZLINTECH ZÍSKAL SVŮJ UNIKÁTNÍ BLOK SPOLEČNÉHO NFT

POKUD JSTE MAJETELEM NFT BLOKU, MŮŽETE SI OVĚŘIT SVÉ VLASTNICTVÍ NA NAŠEM BLOCKCHAIN PORTÁLU

Lidé, technologie a kreativita

Česko v Evropě

13. září 2022 přivítá Zlín účastníky druhého ročníku konference ZLINTECH 2022 zaměřené na nejnovější technologické trendy, robotiku, umělou inteligenci, digitalizaci, lidské zdroje a kreativu v průmyslu. Konferenci pořádá Technologické inovační centrum a představí se zde špičkoví experti z oborů, kteří mění současnou podobu průmyslu, podnikání i našeho každodenního života. Odborné přednášky a panelové diskuze obohatí doprovodný program plný nejnovějších technologických vychytávek, 3D vizualizací nebo rozšířené reality.

Děkujeme Vám

Kapacita konference naplněna, sledujte nás ONLINE

Konference ZLINTECH 2022 se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

PROGRAM

Registrace

8:00 – 9:00

Úvod

9:00 – 9:15

Uvítání

hejtman Zlínského kraje

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

primátor statutárního města Zlína

člen rady Zlínského kraje

9:15 – 9:20

Video zdravice
Aplikovaný výzkum po roce 2023, priority vlády ČR

ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR 

9:20 – 9:30

Ceny energií a dopad na firmy

Svaz průmyslu a dopravy ČR

9:30 – 10:00

Technologické trendy v oblasti kreativních
a kulturních průmyslů

ISFOR

Coffee break

10:00 – 10:30

BLOK 1 | Kreativní aplikace

10:30 – 11:45

Kreativní průmysly a jejich vliv na ekonomiku regionů. Kvalifikační předpoklady pro distančně vykonavatelné práce v kreativních průmyslech. Přidaná hodnota designu a digitální tvorby. Autentizace digitálního exportu umělecké tvorby přes NFT/blockchain.

Moderátor

egoé studio

VRCØT

Kouzelná animace

TESCOMA

ADELA BACOVA DESIGN

Předání ocenění Created in Zlin 2021

11:45 – 12:00

Oběd

12:00 – 13:00

BLOK 2 | Průmyslové aplikace

13:00 – 14:15

Transformace zpracovatelského průmyslu pod vlivem technologií a energetické krize. Průmyslové aplikace technologií v principech cirkulární ekonomiky. Kvalifikace pro výkon nových profesí dotčených digitalizací.

Moderátor

TREXIMA

KOMA MODULAR

SPUR

ON Semiconductor
Czech Republic

egoé kovo

Coffee break

14:15 – 14:30

BLOK 3 | ICT aplikace

14:30 – 15:30

SMART svět a ICT řešení pro společnost 4.0. Decentralizované IT řešení a zajištění cyber security pro provoz firem a jejich digitálních dvojčat. Aplikace pro vyšší kvalitu života v periferních regionech nejen v ČR. Využití blockchainu v průmyslu.

Moderátor

BD Sensors

KOALA 42

Cross Zlín

TechnicInsider

Edhouse

Coffee break

15:30 – 15:45

BLOK 4 | České kompetence v Evropě

15:45 – 17:00

Pocta Zlínského kraje k předsednictví ČR v EU. 

Martina Dlabajová – Aktuality z Bruselu

Poslankyně Evropského parlamentu

Společenské megatrendy, digitální kompas,  digitální dekáda, potřebné kompetence lidí, vznik nových povolání, celoživotní vzdělávání, multidisciplinární obory, kvalita života obyvatel, distanční práce, přilákání lidí do regionu, využití talentů a kreativity lidí.

Moderátor

Technologické inovační centrum

Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

ISFOR

Monet+

ShipMonk

Společenský večer, networking

17:00 – 21:00

Doprovodný program

Technologické inovační centrum s.r.o.

ELA Blockchain Services a.s.

Wrapstock, s.r.o.

AYES s.r.o.

B2A Software Development s.r.o.

Ohlédnutí za ZLINTECH 2018

Hotel Baltaci Atrium ****

Zlaté Jablko

Městské divadlo

Parkoviště Vodní

Parkoviště Trávník,

autobusové nádraží

Parkovací zóna,

ulice Kvítková

Parkovací zóna,

ulice Zarámí

KONTAKT

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE ZLINTECH 2022

Hotel Baltaci Atrium ****

Lešetín II 651, 760 01 Zlín

ORGANIZÁTOR

TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM S.R.O.

KONTAKTNÍ OSOBA

Lenka Kostelníková

marketingová specialistka

PARTNEŘI

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje III, Registrační číslo: CZ.02.01.02/00/22_009/0004705