3D MODEL

SOCHU ŘETĚZU JSME ZDIGITALIZOVALI A ROZDĚLILI NA 140 BLOKŮ, COŽ JE PRÁVĚ POČET ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE ZLINTECH

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072