Jan Skopeček

Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

Český ekonom, vysokoškolský pedagog a politik, od března 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od listopadu 2021 její místopředseda, v letech 2004 až 2020 zastupitel Středočeského kraje, zastupitel a bývalý radní města Hořovice.