Jaromír Janoš

Jednatel společnosti TREXIMA spol. s r.o. Zlín

Jaromír Janoš vystudoval Vysoké učení technické v Brně obor počítačové navrhování strojních soustav. Od roku 1992 pracuje v poradenské společnosti TREXIMA a v současnosti jejím ředitelem. Podílel se na realizaci národních projektů v oblasti trhu práce a odborného vzdělávání například Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací, Koncepce celoživotního učení v ČR nebo Kompetence 4.0. Dlouhodobě se zabývá problematikou monitorování vývoje trhu práce a přenosu nových požadavků do vzdělávání. Je členem odborných sekcí Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory ČR.