Jiří Korec

Primátor statutárního města Zlína

Narodil se ve Zlíně. Na ČVUT v Praze vystudoval obory Kybernetika a měření, Biomedicínské inženýrství a Podnikání a management v průmyslu. V letech 2012 až 2016 pracoval na pozici vedoucího technického oddělení ve zlínské společnosti Medetron, která se zabývá výrobou zdravotnické měřící techniky. Do komunální politiky vstoupil v roce 2014, kdy byl zvolen za hnutí ANO 2011 do Zastupitelstva města Zlína. Stal se členem kontrolního výboru, správní rady fondu mládeže a tělovýchovy, a komisí. V roce 2016 se stal náměstkem primátora, do jeho kompetencí patřila kultura, správa bytů, oblast IT a později i investice. V roce 2018 byl opět zvolen za hnutí ANO 2011 do zastupitelstva města a na jeho ustavujícím zasedání v listopadu 2018 byl zvolen primátorem města Zlína. Do jeho kompetencí patří například oblast realizace investičních akcí, strategického rozvoje a IPRÚ, dotací, cestovního ruchu a je garantem spolupráce města s UTB. Jiří Korec se stal ve 32 letech dosud nejmladším primátorem v novodobé historii města Zlína.