Lukáš Výlupek

Partner ve společnosti Arthur D. Little

Vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Již v rámci svého doktorského studia začal pracovat jako strategický poradce pro přední poradenské společnosti jako jsou KPMG Consulting, The Boston Consulting Group nebo Arthur D. Little. V rámci jeho téměř dvacetileté kariéry se podílel na mnoha strategických projektech pro vrcholový management největších globálních firmem nejen v rámci Evropy, ale také v jihovýchodní Asii nebo na Blízkém východě. Od začátku roku 2019 se vrátil zpět do České republiky a nyní působí na pozici Partnera pražské kanceláře společnosti Arthur D. Little, kde má na starosti rozvoj aktivit v rámci střední a východní Evropy.