Martina Dlabajová

Poslankyně Evropského parlamentu

Martina Dlabajová je od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu. Zasedá ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a spoluzaložila Parlamentní skupinu pro malé a střední podniky, kterou vede. Ve své práci se dlouhodobě soustředí na témata spojená s digitalizací a jejími dopady na trh práce, podporou malých a středních podniků, kreativních průmyslů a také vědy a výzkumu. Vedla přípravu politického programu digitální dekády a přímo se podílela na podobě evropského programu pro výzkum a inovace Horizon Europe pro další sedmileté období. Je autorkou vlastního projektu motivačních stáží pro mladé lidi “PročByNe?“. Dříve vedla Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje a několik let působila jako koordinátorka Zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje v Bruselu. V minulosti založila a řídila několik firem v České republice, na Slovensku nebo v Itálii. Za svou práci v Evropském parlamentu získala řadu ocenění.