Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a budeme se na Vás těšit při dalším ročníku ZLINTECH 2024.

Těšíme se na viděnou!

S pozdravem
Lenka Kostelníková
za organizační tým TIC Zlín
zlin.tech

Projekt: Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072