Vladimír Sedlařík

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vladimír Sedlařík aktuálně zastává pozici rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a místopředsedy České konference rektorů pro oblast vzdělávání. Od roku 2017 je ředitelem Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odborně se zabývá výzkumem polymerů pro environmentální aplikace. Je autorem či spoluautorem více než stovky odborných publikací a původcem či spolupůvodcem více než padesáti patentů, užitných vzorů a dalších výstupů aplikovaného výzkumu. Doposud se podílel na řešení 29 grantových projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR anebo resortními poskytovateli (MŠ MT, MPO, MZe), z toho v 18 projektech v roli odpovědného řešitele. Pedagogicky působí převážně při výchově mladých vědeckých pracovníků. Garantuje doktorský studijní program Biomateriály a biokompozity.